top of page

ANBI gegevens

Stichting Fundraising L.C. De Pappegay

 

RSIN: 8133.15.177

In verband met Corona is er geen actueel beleidsplan opgesteld.
Het huidige beleidsplan zal mogelijk gecontinueerd worden, hetgeen betekent wijnactie en Heerlijck Hillegersberg culinair.

 

Inkomsten via deelname aan activiteiten.

Na voldoening kosten gaat restant naar een goed doel. Jaarlijks is er een ander doel.

Vermogen wordt beheerd door het bestuur van de stichting.

Controle jaarrekening wordt uitgevoerd door een derde.

Er is geen beloningsbeleid. Alles op basis van vrijwilligheid.

fundraising2019.png
fundraising2020.png
bottom of page