top of page

Kerstpakketten

Via Guus van der Werf, de toenmalige voorzitter van de Ondernemersvereniging Rotterdam Centrum en Bert Kandel, die beiden zeer betrokken waren bij mensen in Rotterdam die het wat moeilijk hebben, maakten wij kennis met Tilly van de Bogaard van de GGD aan de Leuvehaven. Tilly had en heeft met haar collega’s de zorg en de opvang van dak en thuislozen in Rotterdam onder zich. Wij hebben met haar eens “The Walk on the Wild Side” gemaakt.

 

Hierbij bezochten wij de opvang van Het Leger des Heils, Het Bouwman Huis en de afdeling van de politie, die zich met deze zaken bezig houdt. Zeer indrukwekkend, niet alleen vanwege de aard van de problematiek en de  zorg, maar vooral vanwege de omvang van het probleem. Ook maakte wij kennis met Nora Storms, die zich vooral bezig hield met de deze zorg, maar dan gericht op jonge mensen, over het algemeen drugsverslaafden.

 

Voor deze groepen mensen verzorgen wij sinds 7 jaar kerstpakketten, die via verschillende instanties, zoals onder andere De Pauluskerk, De Brug, Nuestra Casa en het Wijkpastoraat in Het Oude Westen de verschillende groepen bereiken. Ook hebben wij 2 jaar kerstpakketten verzorgd voor de daklozen  long stay-opvangcentra in Beilen en Veenhuizen.

 

De kosten worden gedekt door de opbrengst van onze acties en bijdragen van sponsoren.

 

Tilly van de Bogaard coördineert de acties nog steeds, terwijl haar huidige werk vooral bestaat uit uitzettingen in verband met verblijfsontzegging in samenwerking met de IND.   

bottom of page