top of page

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel
a. het bijeenbrengen van fondsen om daaruit uitkeringen te doen voor doeleinden van sociale, culturele en/of maatschappelijke aard;

b. het beheren van gelden, zowel zelf bijeengebrachte gelden als door derden, met een met het sub a gemelde overeenkomend doel, bijeengebrachte gelden, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander met inachtneming van de doelstellingen van de Lionsclub Rotterdam De Pappegay.

Bestuursleden zijn personen die lid zijn van De Pappegay.
Het Bestuur van de Stichting legt rekening en verantwoording af aan Lionsclub Rotterdam De Pappegay

Tot de oprichting van de Stichting is destijds besloten om een scheiding aan te brengen tussen de inkomsten en uitgaven van de club en de gelden, welke door activiteiten of anderszins worden verkregen en die bedoeld zijn voor "het goede doel". 

bottom of page